Filiz Süt Üreticilerinin Sorunları Hakkında Konuştu

featured
service

Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz CHP’li 20 milletvekilinin TBMM Başkanlığına  vermiş olduğu Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergesine Ak Parti Grubu adına Genel kurula hitap etti.

Filiz Genel Kurula hitaben; “Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; süt üreticiliği hakkında CHP Grubu tarafından verilen araştırma önergesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Milletin Meclisini saygıyla salamlarım.

Biraz önce CHP Grubu adına konuşan sayın milletvekili arkadaşımın bazı sözlerine cevap vermek istiyorum. Şimdi, dedi ki arkadaşımız: “Süt üreticiliğiyle ilgili bazı tesisler kapanıyor.” Doğrudur, bazı tesisler kapanıyor ama hangi tesisler? Değerli arkadaşlar, yanlış yatırım yapılan tesisler var. Örneğin, hayvancılığın yapıldığı yerde tarımın da yapılması lazım, hayvancılık tek başına kendisini kurtaran bir sektör değildir. Yani, şunu söylemek istiyorum: Bir yerde hayvanları topladınız, bir ahıra koydunuz hayvanları, dışarıdan yemi parayla satın aldınız. Parayla yemi satın aldığınız bir hayvancılığı asla kâra geçiremezsiniz ya da hayvancılık tesisinin önünde bir çayır var, hayvanları saldım çayıra, Mevlam kayıra, böyle olmaz. Nasıl olur? Değerli arkadaşlar, dünyada hayvancılık böyle olmuyor. Hayvancılığın yapıldığı yerde tarımın, yani silajın, mısırlık silajın, yoncanın, yemin, arpanın, buğdayın yapılması lazım. Parayla hayvancılık yapılan bütün tesisler kapanıyor; doğrudur.

Şimdi, bir başka konu, mazot konusu diyorlar. Devamlı, bir şekilde bu mazot konusu istismar ediliyor. Mazotla sütü mukayese etmezsiniz; belli ki bu konuyu bilmiyorsunuz. Mazot fiyatları, bakın, akaryakıt sektöründeki bir kardeşinizim, süt sektöründeki bir kardeşinizim, bunun ikisinde de…

Bakın, izah edeceğim; mazot, dünyada varil başına dolarla satılıyor. Mazot fiyatını dışarıda ayarlıyorlar, süt fiyatını içeride ayarlıyorlar. (AK PARTİ sıralarından “Öğrenin, öğrenin.” sesi)

Değerli arkadaşlar, siz dışarıdaki, özellikle İslam ülkelerindeki yanan ateşi söndürebilir misiniz? Söndüremezsiniz. Mazot fiyatını durdurabilir misiniz? Durduramazsınız ama içerideki süt fiyatını… Bakın, içerideki süt fiyatını istediğiniz fiyata getiremezsiniz. Neden getiremezsiniz? Bir taraftan, süt üreticisi var onları düşüneceksiniz, öbür taraftan, 80 milyon tüketici var onu da düşüneceksiniz; teraziyi dengelemek zorundasınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi, dünyada 750 milyon süt üretimi yapılmaktadır. 2002 yılına göre süt üretimi dünyada yüzde 1 azalıyor. Son on bir yılda kişi başına süt üretimi dünyada 9,3 artarken, Avrupa Birliğinde 4,4 azalıyor, ülkemizde ise süt üretimi yüzde 94 artıyor.

Değerli arkadaşlar, hayvan varlığımıza geldiği zaman, 2012’de hayvan varlığı 9,9 idi, şimdi büyükbaş hayvan varlığı 14 milyonu geçiyor.

Şimdi, tabii ki değerli hatip dedi ki: “31-32 milyon küçükbaş hayvan varlığımız vardı.” Şimdiki hayvan varlığımız, küçükbaş hayvan varlığımız ise 38 milyon; bunu da böylece öğrenin.

Şimdi, yaptığımız ıslah çalışmaları neticesinde süte verdiğimiz destek neticesinde yüzde 117 süt üretimi arttı. 2002’de 8,5 milyon ton süt üretimi varken şimdiki süt üretimimiz -iyi dinleyin burayı- 18,3 milyon ton süt üretimi arttı.

Değerli arkadaşlar, tabii ki, bu üretim hayvan cinsine göre sığırda yüzde 74, koyunda yüzde 60, keçide yüzde 78 süt üretimi arttı. Hayvansal ürün ihracatında süt üretimindeki artışa paralel olarak son on bir yılda süt ve süt ürünleri ihracatımız yüzde 927 arttı, yüzde 1000’e yakın. Yani 10 kat arttı, 2013 yılında 243 milyon dolara çıktı. On üç yıl aradan sonra 2013 yılında AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı yeniden başladı.

Değerli arkadaşlar, şimdi, gelelim, Avrupa Birliği projeleriyle yapılan desteklemelere. IPARD kapsamında Avrupa Birliği projelerinde yüzde 50 ile yüzde 65’e yakın destek var. Tabii, bu Çankırı, Çanakkale gibi 42 il pilot bölge olarak seçildiğinde özellikle Çankırı’ya 12 trilyona yakın bir destek verildi. Bakın, Bolu’dan sonra tavukçulukta Çankırı 2’nci vilayet oldu, desteklemelerden dolayı.

Değerli arkadaşlar, IPARD projelerinde ne tür bir destekleme var, bunu biliyor musunuz? Bu araştırma önergesini verirken bunları araştırıp geldiniz mi? Bakın, IPARD projelerinde süt sığırcılığında 1 milyon euroya kadar destek var. Ama süt sığırcılığı yapılırken süt işleme tesisi yaptığınız zaman da 3 milyon euroya yakın destek var. Eskiden böyle bir destek yoktu.

Şimdi, IPARD projelerinin dışında köylerde, kırsal kalkınma kooperatifleri kurduğunuz zaman önemli kredi desteği var, yüzde 50 hibe desteği var. Ayrıca, hayvancılıkla ilgili Tarım Bakanlığının vermiş olduğu, yıllık yayınlamış olduğu kitapta tarım alet ve makinelerine yüzde 50 destek var.

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, bu soru önergesinin şu anda aleyhinde oy kullanacağımı belirtiyorum.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.”dedi

 

fotograf

Filiz Süt Üreticilerinin Sorunları Hakkında Konuştu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin