Çankırı merkez nüfusu azaldı

featured
service

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Çankırı toplam nüfusu, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 205 bin 501 kişi oldu. Merkeze bağlı köylerle birlikteki nüfus da bir önceki yıla göre 2022 kişi azalarak 98 bin 574 olarak kaydedildi. Çankırı Merkez İlçesi Belediye Nüfusu ise geçen yıla göre 3 365 kişi azalarak 88 bin 18 kişi oldu.

Çankırı’da ikamet eden nüfus 2023 yılında, bir önceki yıla göre 9 735 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,1 (103 037 kişi), kadın nüfusun oranı %49,9 (102 464 kişi) olarak gerçekleşti. Çankırı nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 75. Sırada yer aldı.

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında ‰-3,8 iken, 2023 yılında ‰48,5 oldu. Çankırı nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 2. sırada bulunmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022 yılında %70,7 iken, bu oran 2023 yılında %66,0 olarak gerçekleşti.

Merkez ilçede ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 2 022 kişi azaldı. Çankırı nüfusunun %48,0’inin ikamet ettiği Merkez ilçe, 98 574 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %8,2 ile Orta (16 921 kişi) ve Çerkeş (16 909 kişi), %6,9 ile (14 271 kişi) Ilgaz, %6,4 ile (13 192 kişi) Şabanözü’dür. Bayramören ilçesi ise 2 740 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu. Geçen yıla göre on ilçede de nüfus artışı görülürken, iki ilçede ise azalış görülmüştür.

Çankırı Merkez İlçesi Belediye Nüfusu 88 018 oldu

Çankırı Merkez İlçesi Belediye Nüfusu ise geçen yıla göre 3 365 kişi azalarak 88 018 kişi oldu. Çankırı’da 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı %66,3 (136 286 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise %16,6 (34 095 kişi) olarak gerçekleşti, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %17,1 (35 120 kişi) olarak hesaplandı.

 Çankırı nüfusunun ortanca yaşı 39,8 oldu

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Çankırı’da 2022 yılında 38,7 olan ortanca yaş, 2023 yılında 39,8’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 37,6’dan 38,8’e, kadınlarda ise 40,1’den 40,8’e yükseldiği görüldü. Çankırı ortanca yaşı en yüksek olan 15. il konumundadır.

Çankırı’da kilometrekareye düşen kişi sayısı 27 kişi oldu

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 2023 yılında 111 kişi oldu. Çankırı’da kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2023 yılında 27 kişi oldu.

Kastamonu nüfusu 388 bin 990

Kastamonu’da ikamet eden nüfus 2023 yılında, bir önceki yıla göre 10 875 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %49,4 (192 048 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,6 (196 942 kişi) olarak gerçekleşti. Kastamonu nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 51. sıradadır.

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında ‰6,7 iken, 2023 yılında ‰28,4 oldu. Kastamonu nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 10. sırada bulunmaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022 yılında %64,6 iken, bu oran 2023 yılında %61,9 olarak gerçekleşti. Kastamonu nüfusunun %39,8’inin ikamet ettiği Merkez ilçe, 155 011 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %10,3 ile (39 949 kişi) Tosya, %9,9 ile (38 372 kişi) Taşköprü ve %5,9 ile (22 965 kişi) Cide’dir. Ağlı ilçesi ise 3 521 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu. 2022 yılına göre 2 ilçenin Merkez ve İnebolu’nun nüfusu azalırken, Diğer 18 ilçenin nüfusu artmıştır.

Kastamonu Merkez İlçesi Belediye nüfusu ise geçen yıla göre 1 216 kişi azalarak 127 491 kişi oldu.

Sinop nüfusu 229 bin 716

Sinop’ta ikamet eden nüfus 2023 yılında, bir önceki yıla göre 8 917 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %49,7 (114 183 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,3 (115 533 kişi) olarak gerçekleşti. Sinop nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 71. sıradadır. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında ‰10,9 iken, 2023 yılında ‰39,6 oldu. Sinop nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 6. sırada bulunmaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022 yılında %63,2 iken, bu oran 2023 yılında %61,0 olarak gerçekleşti. Sinop nüfusunun %30,4’ünün ikamet ettiği Merkez ilçe 69 844 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %20,0 ile (45 833 kişi) Boyabat, %12,9 ile (29 534 kişi) Gerze ve %10,7 ile (24 473 kişi) Ayancık’tır. Dikmen ilçesi ise 5 156 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

Sinop Merkez İlçesi Belediye nüfusu ise geçen yıla göre 129 kişi artarak 57 533 kişi oldu.

Çankırı merkez nüfusu azaldı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin