3 madde komisyonlara havale edildi

featured
service

İl Genel Meclisi Mayıs ayı birleşimlerinin 4.’sü dün gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ruhi Şeker Başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşime meclis üyesi Harun Tosyalıoğlu izinli olduğu için katılmadı.

Dün gerçekleştirilen birleşimde ilk olarak  Ilgaz İlçesi Tabakhane mevkii, Devrez Çayı üstü G31-al paftasında Hasan Devrez’e ait 2012/02 ruhsat numaralı 14.840 m2 yüzölçümlü I (a) grubu kum-çakıl ocağının 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24. maddesi gereğince ruhsat bedelinin 5 katından fazla olmamak üzere bedel tespitinin yapılması ve belirlenen yıllık bedel üzerinden 12.03.2017 tarihinden itibaren ruhsat süresinin 5 yıl uzatılması, konusuna ait incelemesini tamamlayan Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun sunumu ele alındı.

Gündem maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendiren komisyon başkanı Alaattin Kahyaoğlu, ” Adı geçen sahada yapılan incelemelerde; projesine uygun üretim yapıldığı, maden rezervinin yeterli olduğu ve temdit projesinin uygun olduğu görülmüştür.

5302 saydı II Özel idaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi gereğince, İlimiz Ilgaz ilçesi Tabakhane mevkii, Devrez Çayı üstü G31-al paftasında Hasan Devrez’e ait 2012/02 ruhsat numaralı 14.840,00 m2 yüzölçümlü I (a) grubu kum-çakıl ocağının 3213 saydı Maden Kanunu’nun 24. maddesi gereğince ruhsat bedelinin 5 katından fazla olmamak üzere bedel tespitinin yapılması ve belirlenen yıllık bedel üzerinden 12.03.2017 tarihinden itibaren ruhsat süresinin 5 yıl uzatılmasına, uzatma bedelinin 16.444,00-TL olmasına, işletme ruhsat bedelinin yıllık KDV hariç 10.000,00-TL olarak belirlenmesine ve müteakip yıllarda işletme ruhsat bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenen Yeniden Değerlendirme oranında artırılmasına komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.

Kahyaoğlu’nun meclis üyelerini konu hakkında bilgilendirmesi sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2 maddesinde ise Merkez İlçeye bağlı Doğantepe- Aşağıpelitözü, Germece köyleri sınırları içerisinde ve Acıçay yatağı üzerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 41.846,91 m2 I (a) grubu kum-çakıl ve ariyet ocağını işletmek üzere kiralama talebinde bulunulmuştur. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. maddesinin (f) bendi gereğince 4.16 ha kum-çakıl ve ariyet ocağının, Maden Kanununun 24. maddesinin 4. bendi gereğince 5 yıla kadar kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi konusu ele alındı. Gündem maddesi incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3. maddesinde ise Korgun İlçesi Kaymakamlık lojmanına demirbaş alımı için 2017 Mali Yılı Bütçesinin (Menkul Mal alım Gideri) harcama kaleminden 3.000,00-TL ödenek alınarak (Menkul Mal Alımı Gideri ) harcama kalemine aktarılması ve Korgun İlçesine gönderilmesi konusu ele alındı. Gündem maddesi incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin son maddesinde ise, Eldivan İlçesi Kaymakamlık lojmanına demirbaş alımı için 2017 Mali Yılı Bütçesinin (Menkul Mal alım Gideri) harcama kaleminden 4.000,00-TL ödenek alınarak (Menkul Mal Alımı Gideri ) harcama kalemine aktarılması ve Eldivan İlçesine gönderilmesi konusu ele alındı ve gündem maddesi incelenmek üzere Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

 

Kaynak:Bizim Çankırı

3 madde komisyonlara havale edildi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin