Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler projesi uygulayacak

featured
service

İlimiz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Fen ve Sosyal

Bilimler projesi uygulayacak Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Proje okulu yeni yapılan İmam Hatip Lisesi Külliyesinde eğitime devam edecek.

Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uygulayacak olan ilimiz Anadolu İmam Hatip Lisesi; insan ve toplum bilimlerine ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişimlerini sağlayacak.

Bu Proje okulu; İnsanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan, düşünen, tartışabilen; Sosyal ilişkileri gelişmiş kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetişmesini sağlayacaktır.

Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uygulama Süreci: Proje kapsamına alınan öğrencilere bir yıl boyunca insan ve toplum bilimlerinde, sosyal bilimlerde (sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat coğrafya, tarih vs.) fen bilimlerinde ( matematik, fizik, kimya, astronomi, biyoloji vs.) her hafta seminer ve konferanslar düzenlenecektir.

Proje kapsamına alınan öğrencilere Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen kitaplar, makaleler veya derlemeler esas alınarak okuma programı uygulanacak olup, her ay için belirlenen eser, makale ya da derlemeler proje danışmanı öğretmen rehberliğinde okunarak ay sonunda müzakere ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yapılan açıklamada; “9.sınıfta seminer, konferans ve okuma programına alınan öğrenciler yılsonunda insan ve toplum bilimlerinde özel alan tercihlerinde bulunurlar. 10. sınıfta, özel alan tercihinde bulunan öğrenciler “ilgi Gruplarına” ayrılır ve her bir grup için “Eğitim Koçları”(Proje danışmanları olarak da isimlendirilebilir) belirlenir.

Programın gerçekleşmesi için öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme ortamı sunulur. Çalışmaların verimli bir şekilde yürümesi için standartlara uygun laboratuvar, salon, kütüphane, okuma salonu, atölyeler vb. Eğitim ortamı hazırlanır. Hafta sonu açılan Yetiştirme ve Destekleme Kursları ile öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik derslerde takviye yapılır.

Öğrenciler, 11. ve 12. sınıfta seçimlik dersleri ilgi alanlarına göre tercih ederler. 11. sınıfta16; 12.sınıfta ise 17 saat, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanındaki dersleri seçerler. Bu sınıflara öğrenci seçimi yapılırken şu kriterler dikkate alınır:

9 ve 10. Sınıflardaki yıl sonu ağırlıklı puan ortalamalarının aritmetik ortalamasının @’ı,

Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin yılsonu ağırlıklı puan ortalamalarının, aritmetik ortalamasının `’ı alınarak 60 ve üzerinde puanı olan öğrenciler için Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Proje sınıfları oluşturulur.

Dört yıl boyunca alan okumaları ve kitap müzakereleri, gezi-gözlem, inceleme, konferans ve seminer vb. çalışmalarla sosyal bilimler ve fen bilimler alanında birikime sahip olan öğrenciler fakülte olarak tercihlerinde önceliği; İnsan ve toplum bilimleri ve fen bilimleri alanına verirler.” denildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Kaynak:Bizim Çankırı

Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler projesi uygulayacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin