“Atatürk ve Milli Mücadelede Tarih Bilinci” Konferansı Düzenlendi

featured
service

Üniversitemiz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Oral’ın konuşmacı olduğu konferansa Çankırı Vali Yardımcısı Şerefnur Oktay’ın yanı sıra Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Mustafa Oral, ulusal savaşların bir milletin tarihinin oluşmasında dönüm noktaları olduğunu söyledi. Atatürk’ün, nutkunda yer aldığı üzere Kurtuluş Savaşının başlangıcı olarak 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasını ve daha sonrasında yaşanan gelişmeleri temel aldığını söyleyen Oral, ayrıca bütün işgal dönemindeki İstanbul’u mütareke dönemi olarak görenlerin de olduğuna değindi.

Prof. Dr. Mustafa Oral, batıya göre şark meselesi bulunduğunu bu nedenle de bizim için şark meselesinin olmadığını, garp meselesinin olduğunu belirterek yazılacak eserlerde şark meselesi deyiminin kullanılmasının sakıncalı olacağının altını çizdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Büyük ve hayali şeyleri yapmadan, yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini, bu memleketin ve milletin üzerine celbettik. Biz Panislamizm yapmadık belki yapıyoruz, yapacağız dedik, düşmanlar da yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler. Biz Panturanizm yapmadık, yaparız, yapıyoruz, yapacağız dedik ve yine öldürelim dediler, bütün dava bundan ibarettir” sözünü paylaşan Oral, Atatürk’ün Samsun’a çıktıktan sonra tamamen kendisine Türklük düşüncesini temel aldığını ifade etti. Diğer yandan Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren Atatürk’ün bir Türk Milleti tanımı yapmaktan kaçındığını da belirten Oral, Atatürk’ün: “Türkiye Halkı ırken veya dinen ortak çıkarları birleşik olan bir gruptur “ sözünü de dinleyicilerle paylaştı.

Atatürk’ün Hakimiyet-i Milliye düşüncesini vurguladığının altını çizen Oral bunun yanında Mustafa Kemal’in dini düşünce konusunda da çok önemli çalışmaları olduğunu söyledi. Afet İnan’dan alıntı yapan Mustafa Oral, Atatürk’ün Sakarya Savaşı ile Büyük Taarruz arasında yoğun şekilde İslam Tarihi okumuş olduğunu belirtti. Atatürk’ün “Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” sözüne de değinen Oral, Mustafa Kemal’in 1924’te Samsun’da öğrencilere söylediği “Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir.

Milletimizin hayatı asarını eserlerini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette altı, yedi asırlık Osmanlı Türklüğünden çok, asırlık Selçuk Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine muadil olan Büyük Türk devirlerine kavuşturur.” sözü ile konuşmasını tamamladı.
Konferansın sonunda Prof. Dr. Mustafa Oral’a konferansa katılımından dolayı plaketini Çankırı Vali Yardımcısı Şerefnur Oktay, tuz lambasını ise Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. İsmet Üzen verdi.

 

“Atatürk ve Milli Mücadelede Tarih Bilinci” Konferansı Düzenlendi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin