Batı Karadeniz Bölgesi (TR8) Ar-Ge harcamasında 9. sırada

featured
service

TÜİK Başkanlığınca açıklanan “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2013” hakkındaki haber bültenine ilişkin TÜİK Kastamonu Bölge Müdür Vekili Sevgi ALTINBAŞ tarafından basına bilgilendirme yapıldı. Sevgi ALTINBAŞ tarafından verilen bilgiye göre;

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı %0,95 oldu
Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplanmıştır.
Bir önceki yıl %0,92 olan Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2013 yılında %0,95’e yükseldi

Batı Karadeniz Bölgesi (TR8) Ar-Ge Harcamasında 9. Sırada
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2013 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %21,3 ile Doğu Marmara (TR4) ve %20,3 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge harcamalarında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin de yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi (TR8) %2,2’lik paya sahiptir. Batı Karadeniz Bölgesi  (TR8),  330 118 905 TL’lik Ar-Ge harcamasıyla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 9. Sırada yer almaktadır.

Ar-Ge harcamalarının finansmanında ticari kesim %48,9 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2013 yılında %48,9’u ticari kesim tarafından finanse edilirken bunu %26,6 ile kamu kesimi, %20,4 ile yükseköğretim kesimi, %3,3 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,8 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

Batı Karadeniz Bölgesi (TR8) Ar-Ge harcamasında 9. sırada

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin