Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Mesajı

featured
service

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan’dan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” Kutlama Mesajı

Aziz Çankırılı hemşehrilerim;

Camilerimiz manevi anlamda huzura kavuşmanın yanı sıra dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekânlardır. Camilerimiz, aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birlik beraberliğimizi, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz eşsiz yerlerdir. Şanlı ecdadımız camilerimizi yalnızca ibadet etmek amacıyla kullanmamış, bunun yanında kurdukları külliyelerle onları birer ilim ve kültür yuvası haline getirmişlerdir. Bu yönüyle de camilerimiz ve müştemilatları toplumsal hayatta çok önemli bir rol üstlenmiş, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim irfan sahibi, iffetli bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur.

Ülkemizin dört bir yanında fedakârca hizmet veren din görevlilerimiz aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızı aydınlatırken aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirmektedirler. Necip milletimiz geçmişten günümüze camilerimizin yapılması ve yaşatılmasına, din görevlilerimizin güzel ahlakı ve yaşantılarıyla toplumumuzda örnek alınacak şahsiyetler olarak yer almasına büyük hassasiyet göstermiştir. Bizlerde bu hassasiyetimizi ilçesinden köyüne kadar sonsuza değin devam ettireceğiz.

Bu duygu ve düşünceler eşliğinde, bu yıl “Cami ve Gençlik” ana teması ekseninde çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen, rahmete kavuşanları rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyor, 2014 yılı “Camiler ve Din Görevlileri“ haftasını kutluyorum.

Vahdettin Özcan=>Çankırı Valisi

Çankırı İl Müftüsü Türk’den Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Mesajı

İslamın temel müesseselerinden birisi cami ve mescitlerdir. Cami Allah-ü Teala’ya topluca ibadet etmek, ilim tahsil etmek, gerektiğinde Devlet ve Millete ait umumi konuların görüşüldüğü kadın ve erkeklerin kabul edildiği bir merkezdir.

Bu sene 13-19 Ekim 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası ana teması “Cami ve Gençlik” tir. Haftanın kutlanmasından maksat cami ve onun icra ettiği fonksiyonunu hatırlamak, ferdi ve toplumsal olarak gereken vazifelerin yapılmasıdır. Camiler haftasının kutlanmasının diğer bir âmâcıda; camilerin iç ve dış temizliği, çevre düzenlemesi ve onarılmasıdır.

Caminin şu özelliğini iyi bilmek gerekir. Cami sadece ibadet edilen bir yer değildir. Aslîyetiyle cami bir okuldur. Hem de yüksek bir okuldur. Bunun içindir ki, Müslümanlar tarih boyunca bu Allah evlerine büyük önem vermişlerdir. Öyle ki kendilerine ev yapmadan gittikleri her beldede önce camii inşa etmişlerdir. Camisi olmayan bir köy, bir mahalle bırakmamışlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam da Mekke-i Mükerreme’den, Medine-i Münevvere’ye hicret ettiğinde oturup dinlenmeden yaptığı ilk fiil bir mescit yapımını başlatması olmuştur.

İşte Caminin barınacak bir evden daha önce yapılması işi caminin önemini apaçık ortaya koymaktadır. Çünkü Camilerimiz İslam’ın sembolüdür. Müslümanların vatan tapusu belgesidir. Cami Müslümanların en büyük moral kaynağıdır. Cami milli birliğimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin, yardımlaşmamızın gerçek manada yaşandığı yerdir. Cami iman ve ibadetin, ahlak ve faziletin, ilim ve medeniyetin kaynağıdır.

Camilerimizin cemaati yalnız erkekler değildir. Kadınlarımız ve kızlarımızda caminin cemaatidir. Çünkü Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz hem Kabe-i Muazzama’da, hem de Mescid-i Nebi’de kadınlara özel kapı açmış ve her gün kılınan beş vakit namazda kadınlar camide bulunmuşlardır. Hz. Peygambere cemaat olmuşlardır. Bu vesile ile özellikle ailenin çekirdeği olan annelerimizi ve kızlarımızı da camiye beş vakit namazlarını kılmak üzere davet ediyor ve hatırlatıyorum ki cami bir okul olduğuna göre buranın talebeleri kadın ve erkeklerdir. Yaş durumu sorulacak olursa burada hem kadınlar ve hem erkekler için hiçbir sınır yoktur. Doğuştan ölüme kadar kadın ve erkek bu okulun talebesidir (yani cemaatidir).

Camiler Haftasında yapacağımız işleri şöyle sıralayabiliriz:

Görevlilerle birlikte caminin iç ve dışının, çevresinin temizlenmesine yardımcı olmak, caminin içini ve bahçesini kirletmemek, duyarsız davrananları münasip lisanla uyarmak, camilerin etrafında ve içinde gürültü yapmamak, içerde Kur’an okunuyor veya sohbet ediliyorsa içeri girip dinlemek, yeni yapılacak camilerin uygun yerde, birbirlerine münasip uzaklıkta, o mahallin en yüksek yerinde, geniş bahçesi olacak şekilde güzel mimari üslupla kaliteli işçilik ve malzeme ile yapmaya gayret etmek, camileri cemaatsiz bırakmamak, cami avlularını, dedikodu mahalli olmaktan çıkarmak ve caminin bizleri birleştiren özel bir mekân olduğunu bilmektir.

Bu duygularımla Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın; İslam alemine, Çankırı halkımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni eder, camiamız adına selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Arslan Türk=>Çankırı İl Müftüsü

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Mesajı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin