İGM Mayıs ayı çalışmaları son buldu

featured
service

İl Genel Meclisi Mayıs ayı birleşimlerini tamamladı. Meclis başkanı Ruhi Şeker başkanlığında gerçekleştirilen dünkü son birleşime meclis üyesi Şaban Ceylan izinli olduğu için katılmadı.

Mayıs ayı birleşimlerinin gerçekleştirildiği dünkü son birleşimde ilk olarak mülkiyeti İl Özel İdaresine alt Orta ilçesi Elmalık ve Dodurga köyleri ile Yapraklı ilçesi Yukanöz köyü sınırlan dahilinde bulunan ve ekli listede ada, parsel numaralan ve nitelikleri belirtilen taşınmazların muhammen bedel komisyonunca belirlenecek bedeller üzerinden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinde” belirtilen kriterlere uygun olanlarının doğrudan satılması, diğer taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılmak üzere ihaleye çıkartılması için, İY Encümenine yetki verilmesi konusundaki incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ele alındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren komisyon başkanı Hüseyin Çetiner, “İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak dosya üzerinde yapılan incelemede;

Orta ilçesi Dodurga köyü 225 ada, 1 parselde 308,92 m2 yüzölçümlü arsanın İsa Dedeoğlu isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiş olup, satış listesinden çıkarılmıştır” diyerek, “Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Orta ilçesi Elmalık ve Yapraklı ilçesi Yukarı öz köyü sınırları dahilinde bulunan ve ekli listede ada, parsel numaralan ve nitelikleri belirtilen taşınmazların muhammen bedel komisyonunca belirlenecek bedeller üzerinden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olanlarının doğrudan satılması, diğer taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45. maddesine göre 11 Açık Teklif Usulü” ile satılmak üzere ihaleye çıkartılması için, II Encümenine yetki verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüş olup, tasdik ve tasvibi için II Genel Meclisine arzına 14/04/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi” dedi.

Çetiner’in konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi sonrasında rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde ise İl Özel İdaresi 2017 Yılı Çalışma Programı”nın daha yüksek oranda gerçekleşebilmesi, çalışma sezonunun verimli şekilde geçirilmesi amacıyla sektöre ait büyük projelerin idaremizce ihale edilerek uygulanmasının yanında içme suyu, sulama, kanalizasyon ve yol işlerinin küçük maliyetli olanlarının   bir an evvel yapılarak   halkın hizmetine sunulması için 2017 mali yılı bütçesinin (içme suyu tesisi yapımı gideri) harcama kaleminden  822 bin TL. ödenek alınarak, sulama amaçlı havuz ve kanal yapımı gideri harcama kaleminden 425 bin TL ödenek alınarak -(kanalizasyon tesisi yapımı gideri) harcama kaleminden 721 bin  TL ödeneğin alınarak ,yol yapımı gideri harcama kaleminden 825 bin TL ödeneğin alınarak teklifte belirtilen harcama kalemlerine aktarılması ve ilçelere gönderilmesi, işin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yaptırılması ve hazırlanacak protokolün imzalanması için il Valisine yetki verilmesi konusu ele alındı. Gündem maddesi hakkında söz alan Eldivan İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Karatatar, Eldivan’a hiç ödenek gönderilmediğini dile getirdi. Meclis Başkanı Ruhi Şeker’in konu hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız’ın bilgilendirme yaptığını dile getirmesi üzerine Karatatar, “Bilgilendirmede liste söylenmedi” dedi.

Konu hakkında düşüncelerin bildirilmesi sonrasında gündem maddesi kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde ise gelecek ayki toplantı tarihi belirlendi. Meclis Haziran ayı birleşimlerine 5 Haziran 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak:Bizim Çankırı

İGM Mayıs ayı çalışmaları son buldu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin