İl Genel Meclisi 2016 yılı toplantıları bugün başlıyor

featured
service

İl Genel Meclisi Toplantı salonunda gerçekleşecek ilk günkü oturumda açılış ve yoklama sonrasında;

Kullanma hakkı ilimiz Kurşunlu İlçesi Çavundur Belde Belediyesine ait iken, 6360 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin 1. fıkrası gereğince kapatılarak köy tüzel kişiliğine dönüşen beldeden İl Özel İdaresine devredilen Q= 10,00 İt/sn termal suyun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 20 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması için İl Encümenine yetki verilmesine ait incelemesini tamamlayan Çevre ve Sağlık Komisyon raporunun görüşülecek.

Akabinde  İlimiz Merkez Yukarıçavuş Köyü 183 adal parselde Hasan Hüseyin Kara adına kayıtlı taşınmaz üzerine konut amaçlı uygulama imar planı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülerek karara bağlanacak.

05.01.2016 Salı 2. birleşimde; İlimiz Yapraklı İlçesi Yukarıöz köyü 138 ada, 54 nolu parselde Kemal DURKAL adına kayıtlı taşınmaz hakkında İmar Planı değişikliğine ait incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ve Orta Kırsakal ayrımı-Sakaeli Sünürlü grup yolu Sakaeli köyüne kadar BSK (Sıcak Asfalt) kaplama işinin Orta İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi arasında hazırlanacak protokol dahilinde yaptırılması ve protokol imzalanması için İlimiz Valisine yetki verilmesi ile 350.000,00-TL. ödeneğin ilçeye gönderilmesi konusundaki incelemesini tamamlayan Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun görüşülerek karara bağlanacak.

06.01.2016 Çarşamba 3.Birleşimde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Atkaracalar İlçesi Gazibey Mahallesi İstasyon Caddesi 777 ada, 44 parselde 1600,07 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine İlçe Emniyet Amirliği binası yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne ücretsiz ve bedelsiz tahsisi konusundaki incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

İl Özel İdaresince 2016 yılı sonuna kadar verilecek olan Gayrı Sıhhi Müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, maden ruhsatları ile İnşaat izinleri ve iskanlarına ait harç miktarlarının belirlenmesi.

İlimiz Kızılırmak ilçesi mücavir sınır alanları içerisinde Osmanlı Mahallesinde 192 ada, ve 3 parselde hazine adına kayıtlı 2.736,25 m2 yüzölçümlü taşınmaz Özel İdaresi adına hizmet binası yapılmak üzere tahsis edilmiştir.İl Özel İdaresi adına olan tahsisinin kaldırılarak İlçe Özel İdaresi Hizmet Binası ve Lojmanlarının ilçe Emniyet Amirliği hizmet binası olarak kullanılmak jüzere Emniyet Genel Müdürlüğüne süresiz ve bedelsiz tahsisinin görüşülmesi maddeleri karara bağlanacak. 3. Birleşim dilek ve temenniler ile sona erecek.

1-    07.01.2016 Perşembe 4. Bileşimde; 2016 yılında İlimiz Merkez ve İlçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerinde görev yapmak üzere Hayırsever Vatandaşların belirlenmesi

İl Özel İdaresinde halen tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılmakta olan 1 Adet (Avukat), 4Adet Mühendis (İnşaat, Ziraat, Makine ve Mimar), 1 Adet (Programcı) ,1 Adet (Çözümleyici) , 1 adet (Ekonomist) kadrosunda görev yapmakta olan personelin 2016 yılı tavan ücretinin tespit edilmesi ve ihtiyaç olduğunda çalıştırılmak üzere tam zamanlı 1 Adet Maden Mühendisi, 1 Adet Elektrik Mühendisinin ücretinin tespit edilmesi karara bağlanacak.

08.01.2016 Cuma 5. Birleşimde; Merkez ve Kızılırmak Saraycık içme suyu grubunda bulunan köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin sık sık arıza vermesi konusundaki incelemesini tamamlayan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunun sunumu.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl Gelir ve Gideri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için gizli oyla Denetim Komisyonu oluşturulması ve Gelecek toplantı gününün belirlenmesi görüşülerek karara bağlanacak. 5. Birleşim  dilek ve temennilerle sona erecek.

 

İl Genel Meclisi 2016 yılı toplantıları bugün başlıyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin