İlimizde Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarında Çapraz Denetim Yapıldı

featured
service

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında ilimiz ve bağlı ilçelerde faaliyet gösteren Akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarına yönelik çapraz denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlere Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Bolu, Kastamonu, Bartın Zonguldak ve Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinden 23, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden 2, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı’ndan 3, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü’nden 3 personel olmak üzere toplam 31 personel katılmıştır. 10 denetim aracından oluşan 5 ekip halinde Bakanlığımız koordinasyonunda çapraz denetim yapılmıştır.

Denetim çalışmaları kapsamında; 66 lisanslı Akaryakıt istasyonu ile 59 lisanslı LPG otogaz istasyonu denetlenmiştir. Denetlenen istasyonlardan 3 Akaryakıt istasyonu ile 3 LPG otogaz istasyonunun faaliyette olmadığı tespit edilmiştir.

Denetleme sürecinde aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

Lisans Kontrolü: Faaliyette olan 66 Akaryakıt ve 59 LPG otogaz istasyonu olmak üzere 125 adet lisans kontrolü yapılmış, tamamının lisanslı olduğu tespit edilmiştir.

Marker Kontrolü: Faaliyette olan 66 Akaryakıt istasyonunda satışa arz edilen akaryakıtların kaçak olup olmadığının tespiti amacıyla, akaryakıt ürünlerine ulusal marker denetimi yapılmıştır. 134 adet marker ölçümü yapılmış olup, tamamı geçerli çıkmıştır.

Kaçak Tüp Dolumuna Yarayan Aparat Kontrolü: 59 LPG otogaz istasyonda yapılan denetimde; kaçak tüp dolumuna yarayan aparata rastlanmamıştır.

Damga Kontrolü: Faaliyette bulunan istasyonlarda 702 adet Akaryakıt sayacı ve 120 adet LPG sayacı olmak üzere toplam 822 adet sayacın damga süresinin kontrolleri yapılmış olup, 4 adet damga süresi dolmuş sayaç tespit edilmiştir.

Miktar Kontrolü: Sayaçlarda yapılan miktar kontrollerinde, 331 adet Akaryakıt sayacı ve 106 adet LPG sayacı olmak üzere toplam 437 adet sayaç denetlenmiştir. Yapılan miktar kontrollerinde, 1 adet LPG sayacı eksik ürün verdiği tespit edilmiştir.

ATC: ATC’si olmayan LPG istasyonu tespit edilmemiştir.

Personel Denetimi: Denetim sırasında; kontrol edilen işyerlerinin sigortasız işçi çalıştırıp çalıştırmadığını tespit etmek amacıyla, çalışanların kimlik bilgileri işlenmiştir. Bu bilgiler; piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanına kaydedilerek, Çankırı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Image

Image

Image

İlimizde Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarında Çapraz Denetim Yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin