İşyerlerinin % 38,1 i eleman temininde güçlük çekiyor

featured
service

2014 yılı 1. Dönem Çankırı işgücü piyasası talep araştırması tamamlandı. Çankırı İŞKUR’dan yapılan açıklamada; “İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması; eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlıdır. Bu hedef doğrultusunda Çankırı ilinde işgücü piyasasının talep boyutunu tespit edebilmek amacı ile Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2014 yılı 12 Mayıs-27 Haziran tarihleri arasında Çankırı İşgücü Piyasası Talep Araştırması gerçekleştirilmiştir.

Çankırı ilinde gerçekleştirilen bu talep araştırması ile; Çankırı işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2015 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenmiştir.

Bu çalışma ile birlikte Çankırı işgücü piyasasının fotoğrafı çekilerek Çankırı’daki sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Çankırı düzeyinde sektörel olarak istatistiksel ve anlamlı tahminler üretilmiştir.

 

Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahiptir

 

Alan çalışması Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen Çankırı’daki özel sektörde faal olan 10+ istihdamlı işyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılan araştırmada Çankırı’da tam sayım yöntemi ile çalışılmıştır. Yani Çankırı ilindeki 10+ istihdamlı özel sektör işyerlerinin tamamı ziyaret edilmiştir. Toplamda 252 işyeri bizzat ziyaret edilmiş, bu işyerlerinin 236 tanesine ise işyeri bilgi formu uygulanmıştır.

Çalışma kapsamında Çankırı ilinde saha çalışmasında ziyaret edilen işyerlerinin % 25,7 açık işi olduğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle, her 100 işyerinden 26’inin açık işi bulunmaktadır. Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 83 oranında asgari bir eğitim düzeyi talep edilmektedir.  Açık işler için yüzde 1 oranında çıraklık eğitimi, yüzde 39 oranında lise altı eğitimliler, yüzde 31 lise ve dengi eğitimler ve yüzde 11 lise üstü eğitimliler talep edilmektedir. Açık işler için talep edilen ek beceriler incelendiğinde; açık işlerin yüzde 6’si için yabancı dil yeterliliği, yüzde 9’u için bilgisayar kullanımı, yüzde 7’si için satış ve pazarlama, yüzde 6’sı için proje tabanlı çalışma, yüzde 13’ü için etkin hesap yapabilme, yüzde 13’ü için sorun çözme ve bağımsız karar verme becerileri, yüzde 30’ü için iletişim ve ifade etme, yüzde 48’si için takım çalışması becerileri,  yüzde 61’i için mesleğe ilişkin yeterli bilgi ve yüzde 84’ü için fiziksel yeterlilik talep edildiği tespit edilmiştir.

Sektörlere göre en yüksek açık iş oranı yüzde 11,4 ile Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe tespit edilmiştir. Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörünü yüzde 9,9 açık iş oranı ile Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ve yüzde 4,2’lik açık iş oranı ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü izlemektedir.

Çankırı’da açık işlerin en fazla olduğu mesleklerin; Plastik Mamüller Montaj İşçisi, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), Garson Servis Elemanı, Makineci (Dikiş),  CNC Torna Tezgahı Operatörü, Soğuk Demirci, Sevkiyat Görevlisi, Mekanik Bakım Onarımcısı, Fırıncı Ustası-Unlu Mamüller, Makine Mühendisi  olduğu tespit edilmiştir.

Çankırı İşgücü Piyasası Talep Araştırmasına göre, işverenlerin Çankırı’da ilk 6 ayda 317 kişinin temininde güçlük çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ziyaret edilen işyerlerinin % 38,1’i eleman temininde güçlük çektiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle, yaklaşık her 3 işverenden 1’i işgücü piyasasında aradığı elemanı bulurken zorlanmıştır.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Garson Servis Elemanı, Plastik Mamüller Montaj İşçisi,  Satış Danışmanı, Makineci (Dikiş), Proses işçisi, Çorap Örme Makinesi Operatörü, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), Tuz Paketleme İşçisi, İş Makineleri Operatörü, Aşçı mesleğidir.

Çankırı İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçları 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle istihdamda 523 kişilik net artışın beklendiğini bize göstermektedir. Başka bir deyişle, işverenler bugüne kıyasla, 30 Haziran 2015 tarihinde istihdamın net olarak % 6 artmasını beklemektedir.

30 Haziran 2015 tarihinde sektörler itibariyle net istihdam değişimine oransal olarak bakılacak olursa, en yüksek net istihdam artışı beklenen üç sektörün; yüzde 56,3 ile İmalat, yüzde 37,6 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 5,5  ile Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörleri olduğu görülecektir.

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), Makineci (Dikiş), Çorap Burun Makinesi Operatörü, Çorap Örme Makinesi Operatörü, Plastik Mamüller Montaj İşçisi, Reyon Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Kasiyer, Plastik Mamüller İmal İşçisi  meslekleri 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam artışı beklenen mesleklerdir. Buna karşılık;

Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle), Sıvacı, Isı Yalıtımcısı, İnşaat Boyacısı/Boyacı-Bina, Bakım Ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım Ve Onarımcısı, Şoför-Yük Taşıma, Şoför-Yük Taşıma, Bekçi, Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu, Beton Ve Betonarme Kalıpçısı, Yapı Yalıtımcısı meslekleri ise 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam azalış beklentisinin olduğu mesleklerdir.

Çankırı İşgücü piyasası analizi raporlaştırılmaktadır

Çalışmanın sonuç raporunda Çankırı’nın işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınarak Çankırı’nın işgücü piyasa yapısı ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ortaya konulacaktır. Aktif İstihdam Politikalarının; özellikle de işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır.

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankırı İşgücü Piyasası Talep Araştırması ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda olan yerel işgücü piyasa yapılarının ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. Ayrıca Çankırı ilinde geliştirilecek istihdam politikaları; araştırmanın sonuçları dikkate alınarak oluşturulacaktır. İşgücü yetiştirme kursları, tespit edilen ihtiyaçlara göre açılacaktır. Önümüzdeki dönemde de, Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her yıl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda araştırmalar yapılması hedeflenmektedir.

Bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı “Çankırı İşgücü Piyasası Analizi Raporu” 2014 yılı Ekim ayı içerisinde yayınlanacaktır. Bu Rapor kapsamında Çankırı işgücü arzı ve talebine ilişkin temel veriler derlenecektir.

Araştırmanın; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir.” denildi.

İşyerlerinin % 38,1 i eleman temininde güçlük çekiyor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin