Nihayet Bize Nasip Oldu Ve Mutlu Sona Ulaşıldı

featured
service

Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz Komisyon Sözcülüğünü yaptığı Perakende Ticareti Düzenlenmesi Hakkında kısa bir açıklama yaptı.

675 Sıra Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Sanayi Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzda 11.12.2014 tarihinde görüşülmeye başlanmış sabah saat 08.00’ lere kadar çalışılarak komisyonumuzda kabul edilmesini sağlamıştık.

Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda her maddesinde imzamın olduğu ve bu tasarının sözcüsü olarak, T.B.M.M Genel Kurulunda 13-14.01.2015 tarihlerinde 675 Sıra Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısını görüşerek kabul etmiş bulunmaktayız.

Kanunun amacı perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesidir.

Yapılan bazı düzenlemelerin kısaca özetini sizlerle paylaşmak istiyorum;

– Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanlarının oluşturulması;

– Perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkar odasının görüşü alınır;
– Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine Bakanlık yetkilidir;

– Alışveriş merkezlerinde; geleneksel kültürel veya sanatsal değerleri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılır. Bu yerlerin kira bedeli rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamaz. Hızlı tüketim mallarının yapıldığı reyonlarda raf alanının yüzde biri kadarını yöresel ürünlere ayırma zorunluluğu getirmektedir.

Örneğin; Çankırı Tuzu, Çankırı Eğşisi, Çankırı Kızılcık Şerbeti, Çankırı Kızılırmak Pirinci, Çankırı Kavunu vb. yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve satışı kolaylaşmış olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yasalaştırması bizlere nasip olan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Çankırı’mıza, Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Hüseyin Filiz & Çankırı Milletvekili=>Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

Nihayet Bize Nasip Oldu Ve Mutlu Sona Ulaşıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin