Uzun: Hayvanlara yapılan eziyetlere son verilmeli

featured
service

Son günlerde ülkemizde yaşanan sokak hayvanlarına eziyetlere tepki gösteren Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu ve Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Çankırı İl Danışguyı Murat Uzun, “Yaşam tüm canlıların hakkıdır. Türkiye’de, barınaklarda ve sokaklarda yaşayan hayvanlara yapılan eziyetlere son verilmeli. Şiddete birlikte dur diyelim.” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu ve Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Çankırı İl Danışguyı Murat Uzun, şu ifadelere yer verdi:

“Bir süredir, farklı toplum ve okültürlerin öykündüğü, coğrafyamızın yüzyıllar öncesinden mirası niteliğindeki hayvanlarla bir arada yaşama okültüründen ve dünyada yaşayan tek türün insan olmadığı gerçeğinden uzaklaşılarak topluma, sokakta serbestçe yaşayan evcil hayvanlara karşı düşmanca tavırlar sergilemenin âdeta bir insanlık görevi olduğu telkin edilmeye çalışılmakta, özellikle de oköpeklere yönelik şiddet, öldürme, yok etme vb. Eylemler teşvik edilmektedir.

Sosyal medya ve çeşitli yayın organları kullanılarak planlı şekilde toplumda yayılmaya çalışılan bu nefret-şiddet salgını ile birlikte, hayvanlar ve hayvanların yaşam hakkını savunanlar hedef gösterilmiş, sokakta yaşayan hayvanlara bakanlar hayatını kaybetmiş, gönüllülüokay esasıyla hayvan koruma alanında çalışan kişiler darp edilmiş, kişisel haklarına saldırılmış, itibarsızlaştırılmış, aşağılanmış, kendileri ve aileleri tehdit edilmiş, özel bilgiler kamuya açıokay mecralarda paylaşılarak linç kampanyası başlatılmıştır.

Hem hayvan hem de insanların zarar gördüğü bu süreçte, evcil hayvanların sokaktaki varlığından hareketle, toplumdaki belirli kesimleri birbirlerine karşı düşmanlaştırmak için her türlü bölücü ve ayrıştırıcı söylemle kirli bir toplum mühendisliği yapılmaya çalışılmaktadır. Sonuçları itibariyle bu arrange hareketin “insan hakları” ile en ufak bir ilgisi olmadığı gibi, sıklıkla vurgu yapılan güvenli sokaklar için bireysel silahlanma çağrıları da suça teşvik niteliğindedir. Güvenli bir yaşamın çatışma iklimi yaratarak sağlanamayacağı çadequate açıktır.

Sokakta serbestçe yaşayan hayvanların yerel yönetimlerce kayıt altına alınması, sadece popülasyona dair merakı giderecek sayısal bir değer elde etmeyi değil, okayısırlaştırılmaları ve aşılanmalarını da sağlayan önemli ve yasal bir zorunluluktur. 5199 sayılı yasanın hayvan ve insan sağlığıyla ilgili yerel yönetimlere verdiği bu görev, 18 yıldır hemen hiçbir belediye tarafından tam olarak yerine getirilmemiştir.

Zorunlu okayılınan geçici bakımevleri yapılmamış, yeterli personel ve veteriner hekim istihdam edilmemiş, yasada belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün okayılacak bütçe payları ayrılmamıştır. Bakım ve sorumluluğu altındaki evcil hayvanı yıl sonuna kadar kaydettirmeyen vatandaşlara kesileceği söylenen para cezası, bugüne kadar helloçbir belediyeye kesilmemiştir.

Hayvanseverlerin, yerel hayvan koruma görevlilerinin, hayvan koruma alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve temsilcilerinin yapmış olduğu on binlerce şikayet, ya cevap vermeye dahi değer görülmemiş ya da takipsizlikle sonuçlanmıştır. Bununla birlikte, yerel yönetimlere atfedilen okayısırlaştırma, bakım ve tedavi sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan hayvan korumacılar maddi manevi yıpratılmış, hatta bazı belediyelerce hedefe konularak ayrımcılığa ve psikolojik şiddete uğratılmıştır.

Sokakta serbestçe yaşayan hayvanları temerküz kampı niteliğindeki yerlere hapsetmeyi amaçlayan gizli ya da açıokay girişimleri şimdiden ve tümden reddettiğimizi, ilkesel olarak bu ve benzeri her türlü hak ihlalinin karşısında konumlanarak mücadele edeceğimizi ayrıca belirtmek isteriz.

Biz sivil toplum örgütleri, bireysel hayvan korumacı ve sivil inisiyatifler, ivedilikle hayvanları ve onları koruyanları hedefe oturtmuş her türlü oluşumun mercek altına alınarak gereğinin yapılmasını, yerel yönetimlere görevlerinin en üst perdeden ve son kez hatırlatılmasını talep ediyoruz. Yaşam hakkı savunucuları olarak, çeşitli yayın organlarını dezenformasyon için kullanmak suretiyle topluma korku, panik ve nefret yaymayı amaçlayan kişi ve grupların karşısında her zaman olduğu gibi bundan sonra da sonsuz direncimiz, sarsılmaz inancımız ve haklılığımız ile duracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Uzun: Hayvanlara yapılan eziyetlere son verilmeli

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin