Bir önceki yıla göre 2 bin 605 kişi azaldık

featured
service

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince; 2007 yılında ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Tabanı’na kaydedilerek ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası ile eşleştirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuş ve sistem İçişleri Baklanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİGM) devredilmiştir. Bu sistemle, 2008 yılı başından itibaren Kurumumuz tarafından her yılın ocak ayında bir önceki yılın nüfusu açıklanmaktadır. Ülkemizdeki adres değişiklikleri belediye ve il özel idareleri tarafından, ikamet adres değişiklikleri ise kişilerin beyanlarına dayalı olarak NVİGM tarafından güncellenmektedir.

Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde, köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre;

Çankırı nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 180 945 kişi oldu

Çankırı’da ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 2 605 kişi azaldı. Erkek nüfusun oranı %49,9 (90 340 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,1 (90 605 kişi) olarak gerçekleşti. Çankırı nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 75. sıradadır.

Çankırı’nın yıllık nüfus artış hızı, 2015 yılında ‰-14,3 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında -‰39,3 iken, 2015 yılında ‰ -14,3’e yükseldi. Çankırı nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 78. sırada bulunmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %69,7 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında 68,6 iken, bu oran 2015 yılında %69,7 olarak gerçekleşti.

Merkez ilçede ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 2 157 kişi arttı

Çankırı nüfusunun %48,9’sinin ikamet ettiği Merkez ilçe, 88 538 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %9,1 ile (16 539 kişi) Çerkeş, %7,6 ile (13 716 kişi) Ilgaz ve %6,3 ile (11 485 kişi) Orta’dır. Bayramören ilçesi ise 2 361 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

2014 yılına göre 2 ilçe merkezinin (Merkez, Şabanözü) nüfusu artarken 10 ilçe merkezinde nüfus azalmıştır.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre azaldı

Çankırı’da 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2014 yılına göre azalarak %65,8 (119 023 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise %18,6 (33 594 kişi) olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %15,7’ye (28 328 kişi) yükseldi.

Çankırı’da kilometrekareye düşen kişi sayısı 24 kişi oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2015 yılında 102 kişi oldu. Çankırı’da kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2015 yılında 24 kişi oldu.

Medya Çankırı soruyor
Verileri TÜİK açıklıyor, Peki bu 2 bin 605 kişi azalmanın açıklamasını kim yapacak?

 

Bir önceki yıla göre 2 bin 605 kişi azaldık

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin