İlimiz Verem Hastalığı ile mücadelede 9 il arasında en önemli başarı yakalayan tek il oldu

featured
service

Çankırı önemli bir Halk Sağlığı sorunu olan verem (Tüberküloz) hastalığı ile mücadelede geçtiğimiz 2013 yılında büyük bir başarı yakaladı.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’nden yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Türkiye genelindeki 81 il arasında Verem Hastalığı ile mücadelede belirlenen hedeflerin birçoğunu tutturarak başarılı olarak açıklanan 9 ilden birisi ve 9 hedefin hepsinde başarılı olan tek ildir.

Verem, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, günümüzde, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz mikrobu ile enfektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu insanların % 10’unun, yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanacakları düşünülmektedir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire başkanlığı tarafından gönderilen 10.10.2014 Tarih ve 5560818 sayılı yazı ile tüberküloz hasta verileri ve 2013 tüberküloz hastalarının tedavi sonuçlarının analiz edildiği bildirilmiştir. Yine aynı yazıda analiz sonuçlarına göre Türkiye genelinde toplam 9 il (Ankara, Çankırı, Denizli, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Manisa ve Samsun) belirtilen hedeflere ulaştığı ve bu 9 ilden sadece Çankırı’nın tüm hedeflere ulaştığı görülmüştür.

Türkiye’de yılda yaklaşık 13-14 bin yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmaktadır. Yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık %6 oranında azalmaktadır. 2005-2006 yıllarında Türkiye genelinde yaklaşık 21.000 tüberküloz vakası varken 2012 yılında kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı 14.691’e düşmüştür.

Dünyada ve Türkiye’de verem hastası sayısı yıllar içinde azalmakla birlikte tüberküloz hastalığı halen önemli bir halk sağlığı sorunudur.” denildi.

 

İlimiz Verem Hastalığı ile mücadelede 9 il arasında en önemli başarı yakalayan tek il oldu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin