Makine ve ekipman destekleri başladı

featured
service

İlimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi tebliğinin yayınlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ no: 2014/10) 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bu kapsamda Makine ve Ekipmanları %50 hibe desteği müracaatları başlamıştır.

Başvuracak yatırımcılar

1.Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler
2.Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler
3. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

Hibe Desteği Oranları
Gerçek kişiler için, en fazla 100.000 TL (%50 si, 50.000 TL Hibe)
Tüzel kişiler için en fazla 200.000 TL (%50 si, 100.000 TL Hibe)
Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Yeri
Projeler 09 Haziran 2014 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar, Çankırı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl-İlçe Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Aşağıdaki Makine ve Ekipmanlara Hibe Desteği verilmektedir.

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,
b) Arıcılık makine ve ekipmanı,
c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
ç) Balya makinesi,
d) Bahçe traktörü,
e) Biçerbağlar,
f) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti,
g) Canlı balık nakil tankı,
ğ) Çayır biçme makinesi,
h) Çeltik fide dikim makinesi,
ı) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
i) Dal parçalama makinesi,
j) Diskli tırmık,
k) Dip kazan,
l) El traktörü,
m) Fındık toplama makinesi,
n) Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
o) File sisteminin kurulması,
ö) Güneş kolektörü,
p) Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
r) Mibzer,
s) Mini yükleyici,
ş) Motorlu tırpan,
t) Pamuk toplama makinesi,
u) Pancar söküm makinesi,
ü) Patates söküm makinesi,
v) Pülverizatör,
y) Sap parçalama makinesi,
z) Sap toplamalı saman makinesi,
aa) Silaj makinesi,
bb) Sıra arası çapa makinesi,
cc) Su ürünlerinde buzlama makinesi,
çç) Su ürünleri için kuluçka dolabı,
dd) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
ee) Süt analiz cihazı,
ff) Tambur filtre,
gg) Taş toplama makinesi,
ğğ) Tarım römorkları,
hh) Toprak frezesi,
ıı) Yem hazırlama makinesi,
ii) Zeytin hasat makinesi.

Makine ve ekipman destekleri başladı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin