Vali Köse “Eğitim her kilidin anahtarıdır”

featured
service

Milli Eğitim Müdürlüğünün 4 yıllık eylem planının hazırlanacağı çalıştay dün başladı. Çalıştay 3 gün sürecek.

İlimizde eğitim veren okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim birimlerimiz ve kurumlarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak, eğitimde kalitenin arttırılması,  kurumsal  kapasitenin  geliştirilmesi  ile  eğitim  ve  öğretim  süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik politika ve uygulama boyutlarında okul, ilçe/il ve toplum düzeyinde değerlendirme yapmak, bu çerçevede çözüm yolu geliştirmek, eğitim öğretim süreçleri konusunda kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşları düzeyinde toplumda farkındalık oluşturmak,  bu süreçte yaşanmakta olan zorlukların ve sorunların tespit edilerek, çözüm yollarım ortaya koymak, okul ve kurumlarımız tarafından yapılan iyi örneklerin paylaşılmasını, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çankırı Eğitimini Geliştirme Projesi (ÇEGEP) Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi.

Dün Hacı Ali Tesislerinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışına Vali Mesut Köse Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoglu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Çakır, Milli Eğitim Bakanlığından gelen eğitimciler  Dr. Ömür Çoban, Milli Eğitim Müdürü YUsuf Yazıcı, Dr. Nurcan Deveci Ateşok ve Çankırı Üniversitesinde öğretim üyesi Süheyla Bozkurt ve kurum sorumluları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Hayatta değişmeyen tek olgunun değişim olduğu düşüncesinden hareketle, ilimizde yaptığımız eğitim faaliyetlerine daha da ivme kazandırmak, tüm süreçleri belirli hedefler doğrultusunda yapılandırmak ve süreçlerin izlenmesini ve değerlendirmesini daha da dinamik hale getirerek alt yapı çalışmalarıyla birlikte ve eşgüdüm içerisinde akademik ve duygusal alanlarla ilgili çalışmalarımızı arzu edilen düzeye çıkarabilmek amacıyla düzenlediğimiz bu çalıştay sonucunda  ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak eğitim camiası ile paylaşılarak yeni bir vizyon geliştirme süreci başlatılacak ve paylaşımı sağlanacaktır. Hazırlanacak rapor kapsamında okul öncesi,ilkokul,ortaokul ve ortaöğretim kademeleri ile hayat boyu öğrenme faaliyetleri ekseninde 4 yıllık eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır” dedi.

“Hedefimiz, mazisinden kopmadan atiyi kuşatacak, yüksek bir ahlak ve karaktere sahip, kişisel ikbal için değil, ülkemizin istikbali için çalışan, ilim ve irfanla donatılmış vatan sevdalısı bireyler yetiştirmektir.” diyen Yazıcı, “Bu niteliklere haiz bireylerin yetişmesi İçin öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin tespit edilmesi,bu doğrultuda uygun eğitim ortamlarının oluşturulması ve hedef kitlemiz ile paydaşlarımızın ana gündeminin eğitim olması yegane arzumuzdur” dedi.

“Çankırı bizim için önemli illerden bir tanesi diyerek sözlerine başlayan  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoglu, “Bazı bölgelerde rüzgârın yönü değişebiliyor. Ancak Çankırı’da rüzgârın yönü hep aynı yöndedir. Onun için ülkenin güçlü, selamet içerisinde olabilmesi için Çankırı gibi illerin desteklenmesine çok önemsiyorum. Bu çalıştayın sonuncunda çıkacak olan sonuçlar bakanlığımız için ev ödevi niteliği taşıyacaktır. Gerçekleştirebilmek için, buradaki eğitim düzeyini daha ileri noktaya taşıyabilmek için elimizden gelen maddi, manevi her türlü destek ve gayreti göstereceğiz” dedi.

“Çalışmalarımızda Çankırı Karatekin Üniversitesini hep yanımızda görüyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. İşbirliğini daha da artıracağız” diyen Çolakoğlu, “Öğretmen faktörüne de çok önem vermemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel taşları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlü, mutlu, huzurlu olursa bizimde başarıyı olmamız ve sürdürülebilir başarı için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Çalıştaydaki arkadaşlarımızın düzenleyecekleri raporlarla belirtmelerini istiyorum. Çalıştayımızın temel konularından bir tanesi öğretmenlerimizin moral ve motivasyonudur” dedi.

Çalıştay’a katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Çakır, ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını aktardı.

“Bireylerin iyi eğitilmesi ve bilgiyle yüklenmesi ülkelerin gelişmesine, ülkelerin gelişmesi de tüm dünyanın gelişmesine ve tüm insanlık refahına katkı sağlayan çok önemli bir kavramdır” diyerek sözlerine başlayan Vali Mesut Köse, “Bireylerin ilmen ve manen iyi bir eğitim alması, sağlam ruh ve kafa yapısına sahip insanlardan oluşan bir toplumun anahtarı konumundadır. 

Milli eğitimimizin ana sütunlarından olan eğitim ve öğretim ikisi de birbirini tamamlayan, biri olmadan diğerinin eksik kalacağı iki önemli unsurudur” dedi.

“Bizler çocuklarımıza ve bireylerimize bir taraftan bilgiyi öğretirken, diğer taraftan da onların manevi ve ahlaki değerlere sahip, inançlı, saygılı, edepli, terbiyeli, haktan hukuktan ayrılmayan, doğru sözlü insanlar olarak yetişmelerini sağlamalıyız” diyen Vali Köse, “Bunu ne ölçüde sağlayabilirsek dünya milletleri içinde yerimizi de o ölçüde kendimiz belirlemiş oluruz. Kalıcılığımızı garanti etmiş oluruz.

Eğitim hem ülkenin her alandaki gelişmişlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlayan önemli bir yapıtaşı, hem de ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren mühim bir kriterdir. Yani her alandaki gelişimin, her kilidin anahtarıdır” dedi.

“İyi eğitimli ve nitelikli insan, önce kendisinin sonra da toplumun yüksek refah seviyesine ulaşmasına katkı sağlayan insandır” diyen Vali Köse, “Biz esasında toplum olarak tarihten günümüze kadar, eğitime, öğretime, öğretmene, öğrenciye özel önem veren ve saygı gösteren bir milletiz. Okul denilince, öğretmen denilince, öğrenci denilince hepimizin vicdanları duyguları çehresi yumuşar. Böyle olmayan yoktur içimizde. Ben bu sosyal yaklaşımın da ülkemiz adına önemli ve ümit verici bir şans olduğunu düşünüyorum.

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak için, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi desteklenmeli, bireylere ortak insani değerler kazandırılmalıdır. Öğrencilerimizin değerler eğitimi alarak yetiştiği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiği, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları sağlanmalıdır” dedi.

“Eğitimsiz bilgisiz çocuklar yetiştirerek sokaklara salmak, ne anne babaların ne de okulların, öğretim kurumlarının özgürlük alanıdır” diyen Vali Köse, “Bu bakımdan doğru birey yetiştirme konusu hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının birbirlerine karşı ve bu millete karşı ana sorumluluklarındandır.

Herkes üzerine düşeni yapmalı, eksikliklerden birbirini sorumlu tutmaksızın görevlerini yerine getirebilmelidir.

Ben Çankırı’da eğitimin niteliğini artırmak amacıyla, eğitime gönül vermiş eğitim çalışanları, okul-aile birliği başkanları ve çeşitli kurumlardan gelen temsilcilerin   “eğitim” başlığı altında bu çalıştayda bir araya gelmiş olmalarını önemsiyorum” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında sunumlar gün boyu devam etti. Çalıştay Cuma günü sona erecek. 

Kaynak:Bizim Çankırı

Vali Köse “Eğitim her kilidin anahtarıdır”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin